Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas

Rugsėjo 13 d. Šiaulių r. švietimo centre vyko Šiaulių rajono mokytojų metodinės tarybos pasitarimas,kurio metu svarstytas 2017 m. veiklos planas, nustatyti prioritetas ir uždaviniai, pasveikinti nauji metodiniųbūrelių pirmininkai bei apsvarstytas skaitymo, kalbėjimo ir rašymo veiksmų planas Šiaulių r. ugdymo įstaigose.

Pasitarimas

2016 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių rajono kūno kultūros ir neformalaus švietimo mokytojai metodiniame pasitarime aptarė veiklos 2017 m. veiklos planą, išklausė 2016 m. veiklos ataskaitą bei aptarė kitus aktualius klausimus.
Mokytojai