Atvelykio šventė

Šiaulių r. Trečio amžiaus universiteto lankytojai nuotaikingai ir linksmai paminėjo Atvelykio šventę. Teatralizuota  Albinos Budreckienės  inscenizacija   „Šeimininkė ir dvi jos  vištikės“  džiugino šventės dalyvius. Buvo surengta, įvairia technika išmargintų margučių,  paroda.  Ragauti Atvelykio patiekalai. Vyko gražiausio  margučio rinkimai,  apdovanoti gudriausi protmūšio dalyviai. Visų dalyvių nuotaiką praskaidrino varžytuvės: kiaušinio metimas į krepšį,  viščiuko perėjimas ir kiti Atvelykio žaidimai. Šventėje dalyvavo per 50 TAU lankytojų.

Dėkojame šventės rengėjams ir rėmėjams.


Nuotraukos

Metodinė diena „Skaitau, rašau, kalbu“

Mokytojo tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų,  skatinti ne tik skaityti, rašyti, kalbėti, bet ir kurti. Mūsų, pedagogų, veikla visada buvo ir bus kūrybinio pobūdžio. Ugdydami savo mokinių gebėjimus mes aktyviai tobuliname savo profesines kompetencijas. Neišvengiamas inovacijų ieškojimas, bendradarbiavimas, dalinimasis gerąja patirtimi ir diegimas – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę, siekiant mokinio mokymosi sėkmės.

2017 metų balandžio 13 dieną Šiaulių rajono švietimo centras ir Šiaulių rajono mokytojų metodiniai būreliai suorganizavo metodinę dieną „Skaitau, rašau, kalbu“, kuri vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Renginyje dalyvavo 19 įvairių dalykų mokytojų metodinių būrelių. Savo patirtimi dalinosi daugiau nei 120 pedagogų. Į renginį atvyko per 350 dalyvių iš visos Šiaulių apskrities.

Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi vesdami edukacines veiklas, skaitydami pranešimus. Įvairių pranešimų temos skatino veikti, įsiklausyti, integruotis, kurti, domėtis, bendradarbiauti. Buvo malonu džiaugtis ne tik kolegų patirtimi, ugdomosios veiklos įvairove, bet ir kūrybiniais darbais. Metodinės dienos metu veikė Šiaulių rajono mokytojų kūrybinių darbų, pomėgių, talentų paroda. Visi darbai unikalūs, saviti, dvelkiantys asmens tobulumu, stebinantys išradingumu ir kruopštumu.

Pasibaigus darbams ir diskusijoms grupėse visi dalyviai rinkosi į aktų salę, kurioje vyko metodinės dienos refleksija. Išsakyti renginio pliusai organizatoriams suteikė galimybę vertinti įdėtų pastangų kokybę, o minusai tik tam, kad ateityje būtų galima tobulėti.

Nurimus šurmuliui, renginio svečias Juozas Liesis, žurnalistas ir televizijos laidų vedėjas skaitė paskaitą „Vakar mokinys – šiandien kaimynas“. Ramiu tonu, ilgokomis pauzėmis tarp minčių lektorius nukėlė visus į savo ankstesnius laikus, kuriuose buvo gausu išgyvenimų, prisiminimų apie mokyklą, mokytojus, draugus, šeimą.

Kiekvienas turime būti atviras, atsigręžti į save ir savo patirtimi dalintis su kitais.

 

Inga Viršilienė

Kuršėnų politechnikos mokykla


Nuotraukos